Hierdie term kan word ongeag van die gekose modus van vervoer gebruik word, sowel as die gebruik van meer as een modus van vervoer.
DDP-Inkoterms-2010-VINCULUMDoeane-goedkeuring van Vladivostok-GK-IMPORT40Fabriek of pakhuis van vervaardiger of verkoperAflewering vanaf die fabriek of pakhuis na die vertrekterminalPlasing van goedere by die vragterminalPlasing van goedere aan boord van die vaartuigStaatsgrensSeevoer na die afvoerhaweVerblyf in die tydelike pakhuis in die hawe van aankoms (los)Aflewering van goedere gereed vir aflaai van 'n voertuigOntvanger se pakhuisDie koste- en verantwoordelikheidsgebied van die verkoper by DDPDie gebied van uitgawes en verantwoordelikheid van die koper by DDPDie oomblik van oorgang van risiko's op DDP!

Delivered Duty Paid (Delivered Duty Paid) beteken dat die verkoper lewer as hy aan die koper afgelewer word die goederedie doeaneregte wat nodig is vir invoer op 'n aankomende voertuig, gereed is om op die genoemde plek van bestemming te laai. 

DDP lê die verkoper maksimum verantwoordelikhede op. Die verkoper dra al die koste en risiko's verbonde aan die aflewering van die goedere na die bestemming, en is verplig om die nodige doeane-formaliteite te vervul, nie net vir uitvoer nie, maar ook vir invoer, om gelde te betaal wat vir uitvoer en invoer gehef word, en om alle doeaneformaliteite na te kom.

Partye word aangemoedig om akkuraat te bepaal die punt by die ooreengekome plek van bestemming, as die koste en risiko's tot op hierdie punt is die verkoper. Die verkoper is aangeraai om 'n kontrak van vervoer, om voorsiening te maak wat hierdie keuse akkuraat weerspieël. As die verkoper is in sy kontrak van vervoer om die koste van die los by die ooreengekome plek van bestemming sal dra, is die verkoper nie geregtig is om vergoeding te eis van die koper van sodanige koste, tensy anders ooreengekom deur die partye.

Daar word nie aanbeveel dat partye gebruik nie DDPindien die verkoper nie direk of indirek in staat is om die uitvoering van doeaneformaliteite vir invoer (invoerklaring) te verseker nie.

As die partye al die risiko's en koste verbonde aan die doeaneformaliteit vir die invoer aan die koper toevertrou, is dit raadsaam om die term te gebruik DDP.

BTW of ander belastingbetaalbaar by invoer word op koste van die verkoper uitgevoer, tensy uitdruklik anders ooreengekom in die koopkontrak.

Vir die koper DDP Dit is gerieflik omdat die uitvoerder die organisasieprobleme met die aflewering en inklaring van die goedere oorneem, maar die verkoper sal steeds al hierdie koste by die koste van die goedere insluit. Hierdie voorwaardes is baie gerieflik vir die koper, aangesien hy die finale prys van die goedere in sy pakhuis vooraf weet in die afsluitingsfase.

Ontdek wat u moet oorweeg en neem wanneer u kies DDP Sluit aksielys wanneer DDP
  • duidelik met die verkoper saamstem en in die kontrak die plek van aflewering van die goedere definieer;
  • stem saam met die versekeringsmaatskappy die bepalings van die versekering, indien nodig;

 

1 Algemene verpligtinge van verkoper en koper onder voorwaardes DDP

A.1.Die verkoper is verplig om ooreenkomstig die koopkontrak die goedere, die kommersiële rekening aan die koper te gee -faktuur, sowel as enige ander bewys dat die goedere voldoen aan die bepalings van die koopkontrak, wat ingevolge die kontrak benodig mag word.
Enige dokument bedoel in paragrawe A1-A10 kan vervang word deur 'n ekwivalente elektroniese rekord of prosedure indien deur die partye ooreengekom of is algemeen.
V.1. Die koper moet betaal die prys van die goedere soos bepaal in die kontrak van koop.
Enige dokument bedoel in paragrawe B1-B10 kan 'n gelykwaardige elektroniese rekord of ander prosedure wees, indien dit deur die partye ooreengekom of is algemeen.

2. Lisensies, permitte, sekuriteitsbeheer en ander formaliteite onder die voorwaardes DDP

A.2.Indien nodig, moet die verkoper op sy eie koste en risiko uitvoer en invoer lisensie of ander amptelike magtiging te kry en uit te voer alle douane formaliteiten nodig is vir die uitvoer van goedere, die vervoer deur middel van enige land en vir die invoer van goedere.
V.2.Indien nodig, moet die koper die verkoper, op sy versoek, op sy onkoste en risiko, hulp in die verkryging van 'n invoer-lisensie of ander amptelike magtiging vir die invoer van goedere.

3. Vervoerkontrakte en versekering onder voorwaardes DDP

A.3.a) Kontrak vir die vervoer
Die verkoper moet op sy eie koste vir die vervoer van die goedere na die naam van bestemming of na die ooreengekome punt (indien enige) by die ooreengekome bestemming. Indien 'n spesifieke punt is nie ooreengekom of bepaal kan word, gebaseer op die praktyk, kan die verkoper kies die mees geskik is vir die doel klousule in die ooreengekome bestemming.
b) versekeringskontrak
Die verkoper geen plig om die koper kragtens 'n kontrak van versekering. Egter, moet die verkoper die koper, op sy versoek, op sy risiko's en koste (koste), die inligting wat nodig is vir die koper van versekering.
V.3.a) Kontrak vir die vervoer
Die koper het geen verpligting om aan die verkoper om 'n kontrak te sluit vervoer.
b) versekeringskontrak
Die koper het geen verpligting om aan die verkoper 'n kontrak van versekering te maak. Egter, moet die koper die verkoper voorsien, op versoek, wat nodig is vir 'n kontrak van versekering inligting.

4. Aflewering en aanvaarding van goedere onder voorwaardes DDP

A.4.Die verkoper moet die goedere te lewer deur hulle op die verkoop van die koper op die aankoms middel van vervoer gereed is vir aflaai op die ooreengekome punt, indien enige, in die naam van die plek van bestemming op die datum of tydperk.
V.4.Die koper moet die lewering van die goedere wanneer hulle gelewer is in ooreenstemming met paragraaf A4.

5. Oordrag van risiko's onder omstandighede DDP

A.5.Verkoper aanvaar al die risiko's van die verlies of skade aan die goedere totdat hulle is in ooreenstemming met paragraaf A4 behalwe vir die risiko van die verlies of skade aan die omstandighede uiteengesit in paragraaf B5 gelewer.
V.5.Koper aanvaar al die risiko's van verlies of skade aan die goedere
aangesien dit is in ooreenstemming met paragraaf A4 gelewer.
Wanneer:
a) die koper versuim om sy verpligtinge na te kom in ooreenstemming met paragraaf B2, dra al die risiko's wat verband hou met die verlies of skade goedere, of
b) die koper nie kennis gee in ooreenstemming met paragraaf B7, hy dra al die risiko's van die verlies of skade aan die goedere van die ooreengekome datum of die datum waarop die ooreengekome lewering tydperk verstryk het,
met dien verstande dat die goedere as 'n kommoditeit, wat is die onderwerp van die kontrak uitdruklik geïndividualiseer.

6 Toekenning van koste onder voorwaardes DDP

A.6.Die verkoper moet betaal:
  • benewens die kostes soos voorsien in paragraaf A3 a), is alle uitgawes verbonde aan die goedere totdat dit in ooreenstemming met paragraaf A4 gelewer, behalwe vir die uitgawes betaal deur die koper, soos bepaal in paragraaf B6;
  • enige ontheffingskoste by die bestemming wat aan die verkoper toeskryfbaar is ingevolge die vragkontrak;
  • indien nodig, die koste verbonde aan die uitvoering van doeane-formaliteite wat nodig is vir uitvoer en invoer, met betaling van alle heffings, belastings en fooie gehef op die uitvoer en invoer van goedere, sowel as die koste van die vervoer van goedere deur enige land na die aflewering daarvan, soos bepaal in paragraaf A4.
V.6.Die koper moet betaal vir:
  • alle uitgawes wat met die goedere verband hou vanaf die oomblik van aflewering, soos bepaal in paragraaf А4;
  • alle onkoste wat benodig word om die goedere te aanvaar vanaf die aankomende vervoermiddel op die genoemde bestemmingsplek, indien die onkoste nie deur die verkoper gedra word nie;
  • enige addisionele uitgawes aangegaan as gevolg van die nie-nakoming van sy pligte ingevolge paragraaf B2 of die versuim om 'n kennisgewing in ooreenstemming met paragraaf B7 aan hom te gee, met dien verstande dat die goedere uitdruklik geïndividualiseer is as goedere wat die onderwerp van die kontrak is.

7. Kennisgewing aan koper en verkoper onder voorwaardes DDP

A.7.Die verkoper moet die toepaslike kennisgewing aan die koper gee, sodat die koper stappe wat normaalweg vereis sodat dit kan die koper te neem.
V.7.Omdat die verkoper het die reg om 'n datum binne die ooreengekome tydperk en / of die punt van lewering op die naam van die plek van bestemming te stel, moet hy verantwoording aan die verkoper verskuldig kennis daarvan.

8. Dokumentêre bewys van aflewering onder voorwaardes DDP

A.8.Verkoper sal op sy eie koste die koper met 'n dokument wat die koper in staat stel om die lewering van die goedere te neem, soos voorsien in paragrawe A4 / B4.
V.8.Die koper moet die bewys van aflewering, uitgereik in ooreenstemming met paragraaf A8 aanvaar.

9. Kontrole, verpakking, etikettering en inspeksie van goedere onder voorwaardes DDP

A.9.Die verkoper het die koste van dié kontrole (kontrole kwaliteit, meet, weeg, tel) wat is wat nodig is vir die lewering van goedere in ooreenstemming met paragraaf A4, sowel as die koste van pre-gestuur inspeksie van goedere soos voorgeskryf deur die owerhede van die land van uitvoer en invoer te dra.
Die verkoper is verplig om die verpakking van die goedere op eie koste te verseker, tensy dit in die gegewe handelsektor gebruiklik is om die in die kontrak vermelde goedere sonder verpakking te versend. Die verkoper mag die goed op die wyse verpak wat nodig is vir die vervoer daarvan, tensy die koper die verkoper in kennis stel van spesifieke verpakkingsvereistes voordat hy die kontrak sluit. merk verpakte goedere moet behoorlik hanteer word.
V.9.Die koper is nie nodig om die uitgawes aangegaan deur die verkoper vir die verpligte inspeksie voor verskeping, wat uitgevoer word deur 'n bevel van die owerhede van die land van uitvoer en invoer van goedere te vergoed.

10. Hulp met die verkryging van inligting en verwante koste onder die voorwaardes DDP

A.10.Indien nodig, sal die verkoper verplig word te verskaf aan die koper of om hom te help in die verkryging, op versoek van die koper, op sy risiko en koste, dokumente en inligting, insluitend belangrike veiligheid inligting wat kan vir die vervoer van goedere na die koper na die eindbestemming vereis (word indien nodig ) - uit die naam van die plek van bestemming.
Verkoper sal vergoed koper vir alle koste en koste wat aangegaan is deur die koper in die verkryging van of die verskaffing van hulp in die verkryging van dokumente en inligting soos bedoel in paragraaf B10.
V.10.Die koper sal verplig wees om die verkoper van die vereistes met betrekking tot inligting-sekuriteit te stel, sodat die verkoper kan optree in ooreenstemming met paragraaf A10.
Die koper moet vergoed die verkoper koste en die koste vir die verskaffing van of hulpverlening in die verkryging van dokumente en inligting, soos bepaal in paragraaf A10 aangegaan het.
Indien nodig, die koper sal verplig word die verkoper te verskaf of die lewering van die verkoper te fasiliteer, op versoek van die verkoper, by sy risiko en koste, enige dokumente en inligting, insluitend belangrike veiligheid inligting, wat kan vereis dat die verkoper te vervoer, invoer en uitvoer van goedere en vir hul vervoer deur middel van 'n land.

Opmerkings (0)

Gegradeer 0 uit 5 gebaseer op 0 stemme
Geen rekords nie

Skryf iets nuttigs

  1. 'N Gas.
Beoordeel die materiaal:
Aanhangsels (0 / 3)
Deel jou ligging
Vlugte sal een keer per week op Vrydae plaasvind.
23:17 05-03-2021 Meer besonderhede ...
Die Kraskino-kontrolepunt in die Primorsky-gebied aan die Russies-Chinese gedeelte van die staatsgrens sal sewe dae per week tot einde 2021 werk.
22:42 05-03-2021 Meer besonderhede ...
Die bestralingsgevaarlike fasiliteit is van die skrootmetaal herwin, geïsoleer en aan 'n gespesialiseerde maatskappy oorgedra vir verdere verwydering.
21:49 05-03-2021 Meer besonderhede ...