Die lys van voldoening aan die tipes belastings, fooie en ander betalings, waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toegewys is, met die kodes vir die begrotingsklassifikasie

Naam van tipe betaling Toepaslikheid van betalings Soort betalings Betaal tipe kode Begrotingsklassifikasiekode
1 Doeane fooie vir doeane-bedrywighede (vir die uitklaring van goedere, vir doeaneverklaring goedere vir doeanebedrywighede) Betalings word deurgaans toegepas Euratom 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Doeanefooie vir doeane-begeleiding Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Invoer van doeane plig (ander pligte, belasting en fooie met gelykwaardige effek), die verpligting om te betaal wat ontstaan ​​het vanaf die 1 September 2010 jaar Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 invoer doeanereg, die verpligting om te betaal wat voor 1 September 2010 jaar ontstaan ​​het Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Spesiale plig wat ingestel is in ooreenstemming met die Protokol oor die toepassing van spesiale beskermings-, antidumping- en teenvalsmaatreëls teen derde lande (Aanhangsel No. 8 tot die Verdrag oor die Eurasiese Ekonomiese Unie van Mei 29 2014 van die jaar) Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Antidumping duty gestig in ooreenstemming met die Protokol oor die toepassing van spesiale beskermings-, antidumping- en compenserende maatreëls met betrekking tot derde lande (Aanhangsel No. 8 tot die Verdrag van die Eurasiese Ekonomiese Unie van Mei 29 op Mei 2014) Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Vergoedingsreg wat ingestel is in ooreenstemming met die Protokol oor die toepassing van spesiale beskermings-, antidumping- en compenserende maatreëls met betrekking tot derde lande (Aanhangsel No. 8 tot die Verdrag oor die Eurasiese Ekonomiese Unie van Mei 29 2014 van die jaar) Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Die beskermingsmaatreël vir die sneller is toegepas in ooreenstemming met die Vryehandelsooreenkoms tussen die Eurasiese Ekonomiese Unie en sy lidlande, enersyds, en die Sosialistiese Republiek Viëtnam, andersyds, vanaf 29 op Mei 2015 Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Voorlopige spesiale plig Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Voorlopige antidumpingreg Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Voorlopige vergoedingsreg Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Spesiale reg betaal op die wyse bepaal vir die invordering van die ooreenstemmende voorlopige tipes pligte Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Antidumpingbelasting betaal op die wyse bepaal vir die invordering van die ooreenstemmende voorlopige tipes pligte Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Vergoedingsreg betaal op die wyse bepaal vir die invordering van die ooreenstemmende voorlopige tipes pligte Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Belasting op toegevoegde waarde Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Doeaneregte, belasting teen vaste tariewe vir goedere vir persoonlike gebruik Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Kumulatiewe doeanebetaling vir goedere vir persoonlike gebruik Betalings wat regdeur die EAEU gebruik word 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Doeane-opbergingsfooie Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Uitvoer van doeaneregte 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 Uitvoerbelasting op ru-olie wat buite die douanegebied van die EAEU uitgevoer word Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Uitvoer van doeaneregte 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 Uitvoerbelasting op ru-olie, met die uitsondering van olie wat buite die douanegebied van die EAEU uitgevoer word Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Uitvoer van doeaneregte 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Uitvoer van belasting op aardgas Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Uitvoer van doeaneregte 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Uitvoer van belasting op goedere afkomstig van olie Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Uitvoer van doeaneregte 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 Uitvoer-doeanereg op goedere waarvoor daar nie 'n aparte kode is vir die tipe uitvoerdoeffengeld nie Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Uitvoer van doeaneregte 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Uitvoer van belasting op ru-olie uitgevoer vanaf die grondgebied van die Russiese Federasie per pypleiding deur die grondgebied van die Republiek Wit-Rusland, binne die raamwerk van afsonderlike ooreenkomste Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Uitvoer van doeaneregte 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Aksyns belasting op etielalkohol uit grondstowwe vir voedsel (uitgesonderd distillate van wyn, druiwe, vrugte, konjak, calvados, tempel) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Aksynsbelasting op produkte wat alkohol bevat Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Aksynsbelasting op tabakpyp, rook, kou, suig, snuif, waterpyp (uitgesonderd tabak wat gebruik word as grondstof vir die vervaardiging van tabakprodukte) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Aksynsbelasting op petrolmotors Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Aksynsbelasting op reguit lopie petrol Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag tot 67,5 KW (90 l.s.) inklusief Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Aksynsbelasting op diesel Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Aksynsbelasting op motorolies vir diesel- en (of) vergassermotors (inspuiting) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Aksynsbelasting op wyne, vrugtewyne (uitgesonderd vonkelwyn (sjampanje), wyndrankies gemaak sonder die byvoeging van gelykgemaakte etielalkohol vervaardig uit voedselgrondstowwe en (of) alkoholiseerde druiwe of ander vrugtedrukkers, en (of) wyndistillaat, en ( of) vrugtedistilleer Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Aksynsbelasting op bier met normatiewe (gestandaardiseerde) inhoud van die volume-fraksie etielalkohol tot 0,5 persent inklusief Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Aksynsbelasting op alkoholiese produkte met 'n volume fraksie etielalkohol meer as 9 persent (uitgesonderd bier, wyne, vrugtewyne, vonkelwyn (sjampanje), wyndrankies gemaak sonder die aanvulling van gelykgemaakte etielalkohol vervaardig uit voedselgrondstowwe en (of) alkoholiese druiwe of ander vrugtedraai, en (of) wyndistillaat, en (of) vrugtedistillaat) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Aksynsbelasting op alkoholprodukte met 'n volume fraksie etielalkohol tot 9 persent inklusief (uitgesonderd bier, drankies uit bier, wyne, vrugtewyne, vonkelwyn (sjampanje), cider, poire, wei, wyndrankies gemaak sonder die aanvulling van gelykgemaakte etiel alkohol geproduseer uit voedselstowwe, en (of) alkoholiseerde druiwe of ander vrugtedrukkers, en (of) wyndistillaat, en (of) vrugtedistillaat) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Aksyns op distilleer wyn, druiwe, vrugte, konjak, calvados, tempel Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Aksynsbelasting op etielalkohol van grondstowwe wat nie voedsel is nie Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Aksynsbelasting op cider, poir, mead Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 67,5 kW (90 pk) en tot 112,5 kW (150 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Aksynsbelasting op motorfietse met enjinkrag groter as 112,5 kW (150 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Aksyn op vonkelwyn (sjampanje) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Aksynsbelasting op bier met 'n normatiewe (gestandaardiseerde) inhoud van die volume fraksie etielalkohol meer as 0,5 persent en tot 8,6 persent inklusiewe bierbasis drankies Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Aksynsbelasting op bier met 'n normatiewe (gestandaardiseerde) inhoud van 'n volume fraksie etielalkohol meer as 8,6 persent Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Aksyns op sigare Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Aksyns op sigarille (sigare), bidi, cretec Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Aksynsbelasting op sigarette, sigarette Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Aksynsbelasting op middel distillate Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Aksynsbelasting op elektroniese nikotienafleweringstelsels Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Aksynsbelasting op vloeistowwe vir elektroniese nikotienafleweringstelsels Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Aksynsbelasting op tabak (tabakprodukte) bedoel vir verbruik deur verhitting Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag bo 112,5 kW (150 pk) en tot 147kW (200 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Aksynsbelasting op motors met enjinkrag groter as 147 kW (200 pk) en tot 220 kW (300 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 220 kW (300 pk) en tot 294 kW (400 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 294 kW (400 pk) en tot 367 kW (500 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 367 kW (500 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak accijnzen 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Fondse uit die verkoop van gekonfiskeerde bates ingevolge die verkoop van voorraad van die gespesifiseerde eiendom Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Middele en boetes 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Fondse uit die verkoop van goedere wat deur die doeane-owerhede aangehou word, word bereken op die dag waarop die goedere aangehou word. Die invoer van doeaneregte en belasting wat betaalbaar sou wees wanneer die goedere wat aangehou word, is onder die doeaneprosedure vir vrystelling vir binnelandse verbruik geplaas Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Middele en boetes 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Boetes, met die uitsondering van boetes vir oortreding van die valutawetgewing van die Russiese Federasie en dade van instellings vir valutabeheer, aangestel deur doeane-owerhede en boetes vir oortreding van die wetgewing van die Russiese Federasie op die grondslae van die grondwetlike stelsel van die Russiese Federasie, op die staatsmag van die Russiese Federasie, op die staatsdiens van die Russiese Federasie, op verkiesings en referendum van die Russiese Federasie oor die Kommissaris vir Menseregte in die Russiese Federasie Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Middele en boetes 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Boetes vir die oortreding van die valutawetgewing van die Russiese Federasie en dade van owerhede wat deur doeane-owerhede aangestel is Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Middele en boetes 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Boetes vir oortreding van die wetgewing van die Russiese Federasie op die grondslae van die grondwetlike stelsel van die Russiese Federasie, op die staatsmag van die Russiese Federasie, op die staatsdiens van die Russiese Federasie, op verkiesings en referendum van die Russiese Federasie, vir die Kommissaris vir Menseregte in die Russiese Federasie Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Middele en boetes 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Fondse ontvang as gevolg van siviele en administratiewe maatreëls Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Middele en boetes 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Fondse ontvang as gevolg van die toepassing van strafregtelike aanspreeklikheidsmaatreëls in sake wat deur doeane-owerhede ingestel is Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Middele en boetes 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Ander tipes betalings wat gehef word doeane-owerhede
65 Ander inkomste uit die voorsiening van betaalde dienste deur die ontvangers van fondse en kostevergoeding Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Ander nie-belastinginkomste Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Voorskotbetalings teen toekomstige doeane- en ander betalings Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Versekering van die nakoming van die verpligting om doeaneregte, belastings, spesiale, antidumping-, compenserende heffings te betaal, met die uitsondering van sodanige kollaterale wat in kontant betaal word Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9080
69 Kontantdeposito gemaak as sekuriteit vir die nakoming van die verpligting om doeaneregte, belastings, spesiale, antidumping, compenserende regte te betaal Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Versekering van die uitvoering van pligte van 'n regspersoon wat as doeaneverteenwoordiger aktiwiteite op die gebied van doeane uitvoer Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Versekering van die uitvoering van pligte van 'n regspersoon wat as doeanedraer op die gebied van doeane werk Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Versekering van die uitvoering van die pligte van 'n regspersoon wat aktiwiteite op die gebied van doeane as die eienaar van 'n tydelike pakhuis doen Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Versekering van die uitvoering van die pligte van 'n regspersoon wat aktiwiteite op die gebied van doeane as die eienaar van 'n doeane-pakhuis verrig Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Versekering van die uitvoering van die pligte van 'n regspersoon wat aktiwiteite op die gebied van doeane uitvoer as die eienaar van 'n belastingvrye winkel Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Versekering van die uitvoering van pligte van 'n gemagtigde ekonomiese operateur Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Versekering van die uitvoering van die pligte van 'n regspersoon wat op die gebied van doeane werk as die eienaar van 'n gratis pakhuis Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Versekering van die nakoming van die pligte van 'n regspersoon wat op die gebied van doeane as 'n doeaneverteenwoordiger en doeanedraer werk Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Versekering van die uitvoering van die pligte van 'n regspersoon wat as doeaneverteenwoordiger aktiwiteite op die gebied van doeane uitvoer, en die nakoming van die pligte van 'n gemagtigde ekonomiese operateur verseker Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Versekering van die uitvoering van die pligte van 'n regspersoon wat in die veld van doeane as doeanedraer verrig en die uitvoering van die pligte van 'n gemagtigde ekonomiese operateur verseker Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Versekering van die uitvoering van pligte van 'n wettige entiteit wat op die gebied van doeane as 'n doeaneverteenwoordiger en doeanedraer werk, en die uitvoering van pligte van 'n gemagtigde ekonomiese operateur Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Kontantkollaterale betaal as sekuriteit vir die nakoming van die verpligtinge van die organisasie vir die gebruik van verkrygde aksynstempel waarvoor die organisasie se verpligting nie nagekom is nie Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Fondse betaal deur invoerders aan doeane-owerhede vir die uitreiking van aksynsseëls Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Beskikkingsfooi betaal vir wiel vervoer (onderstel) en sleepwaens vir hulle ingevoer in die Russiese Federasie, behalwe wielvoertuie (onderstel) en sleepwaens vir hulle ingevoer vanaf die grondgebied van die Republiek Wit-Rusland Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Gebruiksgeld betaal vir wielvoertuie (onderstel) en sleepwaens daarvoor, wat vanaf die grondgebied van die Republiek Wit-Rusland na die Russiese Federasie ingevoer word Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Staatsplig om voorlopige besluite te neem oor die indeling van goedere volgens die verenigde kommoditeitsbenaming van buitelandse ekonomiese aktiwiteite van die EAEU Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Benutingsfooi betaal vir selfaangedrewe voertuie en sleepwaens wat na die Russiese Federasie ingevoer word, behalwe vir selfaangedrewe voertuie en sleepwaens wat ingevoer word uit die gebied van die Republiek Wit-Rusland Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Gebruiksgeld betaal vir selfaangedrewe voertuie en sleepwaens daarvoor, ingevoer na die Russiese Federasie vanaf die grondgebied van die Republiek Wit-Rusland Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Ander tipes betalings waarvan die invordering aan die doeane-owerhede toevertrou is 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Boetes vir laat betaling van doeaneregte vir doeane-bedrywighede (vir doeane-goedkeuring, vir doeaneverklaring van goederevir doeanebedrywighede) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Boete vir laat betaling van doeaneregte vir doeanereg Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Boetes vir laat betaling van invoerbelasting (ander heffings, belastings en koste wat gelykstaande effek het), die verpligting om te betaal wat ontstaan ​​het vanaf September 1 op 2010 van die jaar Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Boete vir laat betaling van invoerbelasting, die verpligting om te betaal wat voor September 1 2010 ontstaan ​​het Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Boete vir laat betaling van die spesiale belasting wat ingestel is in ooreenstemming met die Protokol oor die toepassing van spesiale beskermings-, antidumping- en teenvorderingsmaatreëls teen derde lande (Aanhangsel No. 8 tot die Verdrag oor die Eurasiese Ekonomiese Unie van 29 op 2014 van die jaar) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Boetes vir laat betaling van die antidumpingreg wat ingestel is in ooreenstemming met die Protokol oor die toepassing van spesiale beskermings-, antidumping- en compenserende maatreëls met betrekking tot derde lande (Aanhangsel No. 8 tot die Verdrag oor die Eurasiese Ekonomiese Unie van Mei 29 op 2014 van die jaar XNUMX) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Boete vir laat betaling van die vergoedingsreg wat ingestel is in ooreenstemming met die Protokol oor die toepassing van spesiale beskermings-, antidumping- en compenserende maatreëls met betrekking tot derde lande (Aanhangsel No. 8 tot die Verdrag oor die Eurasiese Ekonomiese Unie van 29 op Mei 2014 van die jaar) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Boete vir laat betaling van belasting op toegevoegde waarde Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Boete vir laat betaling van belasting en belasting teen vaste tariewe vir goedere vir persoonlike gebruik Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Boete vir laat betaling van die totale doeanebetaling ten opsigte van goedere vir persoonlike gebruik Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Boete vir vertraging in die betaling van doeaneregte vir berging Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Boete vir laat betaling van 'n spesiale reg wat ingevolge die wetgewing van die Russiese Federasie ingestel is Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Boete vir laat betaling van die antidumpingreg wat ingevolge die wetgewing van die Russiese Federasie ingestel is Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Boete vir die laat betaling van die vergoedingsreg wat ingevolge die wetgewing van die Russiese Federasie ingestel is Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Boete vir laat betaling van die voorlopige spesiale reg Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Boete vir laat betaling van die voorlopige antidumpingreg Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Boete vir laat betaling van die voorlopige compenserende reg Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Boete vir laat betaling van 'n spesiale reg wat betaal is op die wyse bepaal vir die invordering van die ooreenstemmende voorlopige tipes pligte Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Boetes vir laat betaling van antidumpingreg betaal op die wyse wat bepaal is vir die invordering van die ooreenstemmende voorlopige tipes regte Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Boetes vir laat betaling van die vergoedingsreg betaal op die wyse bepaal vir die invordering van die ooreenstemmende voorlopige tipes pligte Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Boete vir laat betaling van die uitvoerbelasting op ru-olie wat buite die EAEU se douanegebied uitgevoer word Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Boete vir laat betaling van die uitvoerbelasting op ru-olie, met die uitsondering van olie wat buite die EAEU se douanegebied uitgevoer word Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Boete vir laat betaling van die uitvoerbelasting op aardgas Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Boete vir laat betaling van die uitvoerbelasting op goedere afkomstig van olie Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Boetes vir die laat betaling van die uitvoerbelasting op goedere waarvoor daar nie 'n aparte kode vir die tipe uitvoerdienste opgelê is nie Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Boete vir laat betaling van die uitvoerbelasting op ru-olie wat ingevolge die afsonderlike ooreenkomste vanaf die grondgebied van die Russiese Federasie via die grondgebied van die Republiek Wit-Rusland per pypleiding uitgevoer word Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Boete vir laat betaling van die aksynsbelasting op etielalkohol uit voedselgrondstowwe (uitgesonderd distillate van wyn, druiwe, vrugte, konjak, calvados, tempel) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op produkte wat alkohol bevat Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op tabakpyp, rook, kou, suig, snuif, waterpyp (behalwe vir tabak wat gebruik word as grondstof vir die vervaardiging van tabakprodukte) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Boete vir laat betaling van aksyns op petrolmotors Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op reguit lopie Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinvermoë tot 67,5 kW (90 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op diesel Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Boete vir laat betaling van aksyns op motorolies vir diesel- en (of) vergassermotors (inspuiting) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op wyne, vrugtewyne (uitgesonderd vonkelwyne (sjampanje)), wyndrankies gemaak sonder die aanvulling van gelykgemaakte etielalkohol vervaardig uit voedselgrondstowwe en (of) alkoholiseerde druiwe of ander vrugtedrukkers, en (of) wyn distilleer en / of vrugtedistilleer Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op bier met 'n normatiewe (gestandaardiseerde) inhoud van die volume fraksie etielalkohol tot 0,5 persent inklusief Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op alkoholprodukte met 'n volume-fraksie etielalkohol meer as 9 persent (uitgesonderd bier, wyn, vrugtewyn, vonkelwyn (sjampanje), wyndrankies gemaak sonder die aanvulling van gelykgemaakte etielalkohol vervaardig uit voedselgrondstowwe, en (of ) alkoholiseerde druiwe of ander vrugtedrukker, en (of) wyndistillaat, en (of) vrugtedistillaat) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op alkoholprodukte met 'n volume fraksie etielalkohol tot 9 persent inklusief (uitgesonderd bier, drankies gemaak op grond van bier, wyne, vrugtewyne, vonkelwyn (sjampanje), cider, poire, wei, wyn gedrink sonder die byvoeging van gelykgemaakte etielalkohol vervaardig uit voedselgrondstowwe, en (of) alkoholiseerde druiwe of ander vrugtedruiwel, en (of) wyndistillaat, en (of) vrugdistillaat) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op distilleer van wyn, druiwe, vrugte, konjak, calvados, tempel Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Boete vir laat betaling van die aksynsbelasting op etielalkohol uit grondstowwe wat nie voedsel is nie Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op sider, poir, wei Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Boetes vir laat-aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag bo 67,5 kW (90 pk) en tot 112,5 kW (150 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op motorfietse met enjinkrag groter as 112,5 kW (150 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op vonkelwyn (sjampanje) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op bier met 'n normatiewe (gestandaardiseerde) inhoud van die volume-fraksie etielalkohol meer as 0,5 persent en tot 8,6 persent inklusief, drankies op basis van bier Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op bier met 'n normatiewe (gestandaardiseerde) inhoud van die volume-fraksie etielalkohol meer as 8,6 persent Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op sigare Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op sigare, sigaar, bidi, kretek Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op sigarette, sigarette Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Boete vir laat aksynsbelasting op middel distillate Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op elektroniese nikotienafleweringstelsels Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op vloeistowwe vir elektroniese nikotienafleweringstelsels Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op tabak (tabakprodukte) bedoel vir verbruik deur verhitting Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Boetes vir laat-aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 112,5 kW (150 pk) en tot 147kW (200 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Boetes vir laat aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 147 kW (200 pk) en tot 220 kW (300 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Boetes vir laat-aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag bo 220 kW (300 pk) en tot 294 kW (400 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Boetes vir laat-aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag bo 294 kW (400 pk) en tot 367 kW (500 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Boete vir laat betaling van aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 367 kW (500 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Boete vir laat betaling van die gebruiksgeld wat betaal is vir wielvoertuie (onderstel) en sleepwaens wat na die Russiese Federasie ingevoer is, behalwe wielvoertuie (onderstel) en sleepwaens wat ingevoer word uit die gebied van die Republiek Wit-Rusland Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Boetes vir laat betaling van die gebruiksgeld wat betaal word vir wielvoertuie (onderstel) en sleepwaens vir hulle ingevoer na die Russiese Federasie vanaf die grondgebied van die Republiek Wit-Rusland Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak boetes 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Rente op uitgestelde betaling van invoerbelasting, die verpligting om te betaal wat ontstaan ​​het vanaf September 1 op 2010 Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Rente op uitgestelde betaling van invoerbelasting, die verpligting om te betaal wat voor September ontstaan ​​het 1 2010 Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Rente asof 'n uitstel van betaling van die spesiale reg toegestaan ​​word, Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 ingestel in ooreenstemming met die Protokol oor die toepassing van spesiale beskermings-, antidumping- en teenvorderingsmaatreëls met betrekking tot derde lande (Aanhangsel No. 8 tot die Verdrag oor die Eurasiese Ekonomiese Unie van Mei 29 op 2014 van die jaar) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling
152 Rente asof daar 'n uitstel van betaling van die antidumpingbelasting wat ingevolge die Protokol op die toepassing van spesiale beskermings-, antidumping- en teenvorderingsmaatreëls ten opsigte van derde lande ingestel is (Aanhangsel No. 8 by die Verdrag op die Eurasiese Ekonomiese Unie van 29 op Mei 2014 van die jaar) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Rente asof voorsiening gemaak word vir die uitstel van die betaling van die vergoedingsreg wat ingestel is in ooreenstemming met die Protokol oor die toepassing van spesiale beskermings-, antidumping- en compenserende maatreëls met betrekking tot derde lande (Aanhangsel No. 8 tot die Verdrag van die Eurasiese Ekonomiese Unie van 29 op Mei 2014 van die jaar) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Rente asof voorsiening gemaak word vir die uitstel van die betaling van die uitvoerbelasting op ru-olie wat buite die EAEU se douanegebied uitgevoer word Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Rente asof daar 'n uitstel van betaling van die uitvoer-doeanereg op ru-olie voorsien is, met die uitsondering van olie wat na die douanegebied van die EAEU uitgevoer word Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Rente asof uitgestelde betaling van die uitvoerbelasting op aardgas Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Rente asof daar 'n uitstel van die betaling van die uitvoer-doeanereg vir goedere uit olie voorsien is Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Rente asof 'n uitstel van die betaling van die uitvoer-doeanereg vir goedere waarvoor daar nie 'n aparte kode vir die tipe uitvoer-doeanereg was nie, vasgestel is Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Belang asof 'n uitstel van die uitvoertarief op ru-olie wat vanaf die grondgebied van die Russiese Federasie deur die pypleidings van die Republiek Wit-Rusland uitgevoer word, onder afsonderlike ooreenkomste voorsien is Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Rente op uitgestelde betaling van aksynsbelasting op etielalkohol uit voedselstowwe (uitgesonderd distillate van wyn, druiwe, vrugte, konjak, calvados, tempel) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op produkte wat alkohol bevat Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op tabakpyp, rook, kou, suig, snuif, waterpyp (uitgesonderd tabak wat gebruik word as grondstof vir die vervaardiging van tabakprodukte) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op petrol Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op reguit lopie petrol Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinvermoë tot 67,5 kW (90 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op diesel Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op motorolies vir diesel en (of) vergasser (inspuiting) enjins Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op wyne, vrugtewyne (uitgesonderd vonkelwyn (sjampanje), wyndrankies gemaak sonder die aanvulling van gelykgemaakte etielalkohol vervaardig uit voedselgrondstowwe en (of) alkoholiseerde druiwe of ander vrugtedrukkers, en (of) wyn distilleer en / of vrugtedistilleer Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Rente vir uitgestelde betaling van aksynsbelasting op bier met 'n normatiewe (gestandaardiseerde) inhoud van die volume-fraksie etielalkohol tot 0,5 persent inklusief Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op alkoholprodukte met 'n volume fraksie etielalkohol meer as 9 persent (uitgesonderd bier, wyne, vrugtewyne, vonkelwyn (sjampanje), wyndrankies gemaak sonder die byvoeging van gelykgemaakte etielalkohol vervaardig uit voedselgrondstowwe, en (of ) alkoholiseerde druiwe of ander vrugtedrukkers, en (of) wyndistillaat, en (of) vrugtedistillaat) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op alkoholprodukte met 'n volume fraksie etielalkohol tot en met 9 persent (uitgesonderd bier, drankies uit bier, wyne, vrugtewyne, vonkelwyn (sjampanje), cider, pouare, wei, wyn gedrink sonder die byvoeging van gelykgemaakte etielalkohol vervaardig uit voedselgrondstowwe, en (of) alkoholiseerde druiwe of ander vrugtedruiwel, en (of) wyndistillaat, en (of) vrugdistillaat) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op wyn, druiwe, vrugte, konjak, calvados en distilleer Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Rente op uitgestelde betaling van aksynsbelasting op etielalkohol uit grondstowwe wat nie voedsel bevat nie Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op cider, poir, mead Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 67,5 kW (90 pk) en tot 112,5 kW (150 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op motorfietse met enjinkrag groter as 112,5 kW (150 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op vonkelwyn (sjampanje) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op bier met 'n normatiewe (gestandaardiseerde) inhoud van etielalkohol volgens volume meer as 0,5 persent en tot 8,6 persent inklusiewe bierbasis drankies Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Rente op uitgestelde betaling van aksynsbelasting op bier met 'n normatiewe (gestandaardiseerde) inhoud van die volume fraksie etielalkohol meer as 8,6 persent Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op sigare Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Rente op uitgestelde betaling van aksynsbelasting op sigare, sigaar, bidi, kretek Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op sigarette, sigarette Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op middel distillate Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op elektroniese nikotienafleweringstelsels Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op vloeistowwe vir elektroniese nikotienafleweringstelsels Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op tabak (tabakprodukte) bedoel vir verbruik deur verhitting Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag bo 112,5 kW (150 pk) en tot 147kW (200 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 147 kW (200 pk) en tot 220 kW (300 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 220 kW (300 pk) en tot 294 kW (400 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 294 kW (400 pk) en tot 367 kW (500 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Rente op uitgestelde aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 367 kW (500 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Rente op uitgestelde betaling van belasting op toegevoegde waarde Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Rente op uitgestelde betaling 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Rente op paaiemente van die betaling van invoerbelasting, die verpligting om te betaal wat ontstaan ​​het vanaf September 1 2010 jaar Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Rente op paaiemente van invoerbelasting, die verpligting om te betaal wat voor September 1 2010 ontstaan ​​het Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Rente op paaiemente vir die betaling van aksynsbelasting op etielalkohol uit voedselstowwe (uitgesonderd distillate van wyn, druiwe, vrugte, konjak, calvados, tempel) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Rente op afbetalingsplan vir aksynsbelasting op alkoholbevattende produkte Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Rente op paaiementpaaiemente op tabakpyp, rook, kou, suig, snuif, waterpyp (uitgesonderd tabak wat gebruik word as grondstof vir die vervaardiging van tabakprodukte) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Rente op afbetalingsplan vir aksyns op petrol Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Rente op afbetalingsplan aksynsbelasting op reguit lopie petrol Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Rente op afbetalingsplanne vir aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinvermoë tot 67,5 kW (90 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Rente op afbetalingsplan vir aksynsbelasting op diesel Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Rente op paaiemente op aksynsbelasting op motorolies vir diesel- en (of) vergassermotors (inspuiting) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Rente op paaiemente op aksynsbelasting op wyne, vrugtewyne (uitgesonderd vonkelwyn (sjampanje), wyndrankies gemaak sonder die byvoeging van gelykgemaakte etielalkohol vervaardig uit voedselgrondstowwe en (of) alkoholiseerde druiwe of ander vrugtedrukkers, en (of) wyn distilleer en / of vrugtedistilleer Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Rente op paaiemente op aksynsbelasting op bier met 'n normatiewe (gestandaardiseerde) inhoud van die volume-fraksie etielalkohol tot 0,5 persent inklusief Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Rente op afbetalings van aksynsbelasting op alkoholprodukte met 'n volume fraksie etielalkohol meer as 9 persent (uitgesonderd bier, wyne, vrugtewyne, vonkelwyn (sjampanje), wyndrankies gemaak sonder die byvoeging van gelykgemaakte etielalkohol vervaardig uit voedselgrondstowwe, en (of ) alkoholiseerde druiwe of ander vrugtedrukkers, en (of) wyndistillaat, en (of) vrugtedistillaat) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Rente op paaiementpaaiemente op alkoholprodukte met 'n volume fraksie etielalkohol tot en met 9 persent (uitgesonderd bier, drank uit bier, wyne, vrugtewyne, vonkelwyn (sjampanje), cider, poire, wei, wyn gedrink sonder die byvoeging van gelykgemaakte etielalkohol vervaardig uit voedselgrondstowwe, en (of) alkoholiseerde druiwe of ander vrugtedruiwel, en (of) wyndistillaat, en (of) vrugdistillaat) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Rente op paaiemente op aksynsbelasting op distilleer van wyn, druiwe, vrugte, konjak, calvados, tempel Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Rente op paaiementbetaling van aksynsbelasting op etielalkohol uit grondstowwe wat nie voedsel is nie Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Rente op afbetalingsplan vir aksynsbelasting op sider, poir, wei Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Rente op afbetalingsplanne vir aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 67,5 kW (90 pk) en tot 112,5 kW (150 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Rente op paaiemente vir aksynsbelasting op motorfietse met enjinkrag bo 112,5 kW (150 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Rente op paaiemente vir aksynsbelasting op vonkelwyn (sjampanje) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Rente op afbetalingsplan vir aksynsbelasting op bier met 'n normatiewe (gestandaardiseerde) inhoud van etielalkohol volgens volume meer as 0,5 persent en tot 8,6 persent inklusiewe bierbasis drankies Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Rente op paaiemente op aksynsbelasting op bier met 'n normatiewe (gestandaardiseerde) inhoud van die volume-fraksie etielalkohol meer as 8,6 persent Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Rente op paaiemente op aksynsbelasting op sigare Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Rente op paaiemente op aksynsbelasting op sigare (sigare), bidi, kretek Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Rente op paaiemente op aksynsbelasting op sigarette, sigarette Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Rente op paaiemente op aksynsbelasting op middel distillate Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Rente op paaiemente vir aksynsbelasting op elektroniese nikotienafleweringstelsels Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Rente op paaiementbelasting op vloeistowwe vir elektroniese nikotienafleweringstelsels Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Rente op paaiemente vir aksynsbelasting op tabak (tabakprodukte) bedoel vir verbruik deur verhitting Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Rente op paaiemente vir aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 112,5 kW (150 pk) en tot 147 kW (200 pk) ingesluit Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Rente op afbetalingsplanne vir aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 147 kW (200 pk) en tot 220 kW (300 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Rente op afbetalingsplanne vir aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 220 kW (300 pk) en tot 294 kW (400 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Rente op afbetalingsplanne vir aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 294 kW (400 pk) en tot 367 kW (500 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Rente op afbetalingsplan vir aksynsbelasting op passasiersmotors met enjinkrag groter as 367 kW (500 pk) Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Rente op afbetaling van belasting op toegevoegde waarde Betalings waarvan die betaling deur die wetgewing van die Russiese Federasie voorsiening maak Afbetalingsbelang 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 tot 20 (228)


Vanaf 1.01.2020 word die volgende BSC's uitgesluit van die begrotingsindeling van begrotingsinkomste:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 “Ander ontvangste uit geldelike boetes (boetes) en ander bedrae vir skadevergoeding wat op die federale begroting gekrediteer is”;
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 “Rente betaal in die geval van oortreding van die voorwaardes vir die oordrag van die uitvoer-doeaneregte”;
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 “Fondse uit die verkoop en verkoop van gekonfiskeerde en ander eiendom het die inkomste van die Russiese Federasie geword, met die uitsondering van fondse uit die verkoop van gekonfiskeerde eiendom wat ontvang is as gevolg van korrupsie-oortredings (met betrekking tot die verkoop van voorrade van die gespesifiseerde eiendom) (ander fondse uit die verkoop en verkoop van gekonfiskeerde en ander eiendom word in die inkomste van die Russiese Federasie omgesit);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 “Kontantinvordering (boetes) vir administratiewe misdrywe op die gebied van belasting en fooie soos bepaal deur die Kode van die Russiese Federasie oor administratiewe oortredings ”;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 “Monetêre boetes (boetes) vir oortreding van dade wat die wet van die Eurasiese Ekonomiese Unie, die wetgewing van die Russiese Federasie op doeane, uitmaak”;
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 “Kontantinvordering (boetes) vir oortreding van die valutawetgewing van die Russiese Federasie en handelinge van valutabeheerliggame, sowel as die wetgewing van die Russiese Federasie op die gebied van uitvoerbeheer”;
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 “Boetes (boetes) vir oortreding van die wetgewing van die Russiese Federasie op die grondslae van die grondwetlike stelsel van die Russiese Federasie, op die staatsmag van die Russiese Federasie, op die staatsdiens van die Russiese Federasie, op verkiesings en referendum van die Russiese Federasie, oor die Kommissaris vir Menseregte in Russiese Federasie ”;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 “Kontantinvordering (boetes) vir oortreding van die wetgewing van die Russiese Federasie oor die teenstelling van die wettiging (witwassen) van opbrengste uit misdaad en die finansiering van terrorisme, oor die verspreiding van verdowingsmiddels en psigotropiese middels”;
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 “Kontantinvordering (boetes) en ander bedrae verhaalbaar van persone wat skuldig is aan misdade en ter vergoeding van skade aan eiendom wat op die federale begroting gekrediteer is”;
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 “Monetêre boetes (boetes) vir oortreding van boswetgewing op bosplotte wat in federale besit is”;
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 “Kontantinvordering (boetes) vir die oortreding van die wet op staatsbeheer oor die implementering van internasionale padvervoer”;
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 “Monetêre boetes (boetes) vir administratiewe misdrywe wat inbreuk maak op die gesondheid, bepaal deur die kode vir administratiewe misdrywe van die Russiese Federasie”.